septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 6

Incarcare freon aer conditionat Crângasi, Ghencea, Giulesti, Drumul Taberei, Militari Please follow and like us:
septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 5

Incarcare freon 13 Septembrie, Panduri, Cotroceni, Dealul Spirii, Sebastian, Giurgiului, Ferentari, Rahova, Ghencea Please follow and like us:
septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 4

Incarcare freon Giurgiului, Berceni, Oltenitei, Tineretului, Vacaresti Please follow and like us:
septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 3

Incarcare freon Balta Alba, Centrul Civic, Dristor, Dudesti, Lipscani, Muncii, Titan, Unirii, Vitan, Timpuri Noi Please follow and like us:
septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 1

Incarcare freon Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Damaroaia, Domenii, Dorobanti, Gara de Nord, Grivita, Victoriei, Floreasca, Pajura, Pipera, Primaverii, P-ta Romana. Please follow and like us:
septembrie 7, 2017

Incarcare freon aer conditionat in sectorul 2

Incarcare freon Colentina, Iancului, Mosilor, Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Tei, Vatra Luminoasa. Please follow and like us: